Select Language / Välj Språk

Din tidigare klient John Johansson

I ett mål som rönt viss uppmärksamhet, och där dom i slutet av förra
året avkunnades i Patent- och Marknadsöverdomstolen, förlorade en
tidigare klient till dig, John Johansson (f d Swedavia, nu trafikingenjör
i Solna stad). Hade det gått bättre för honom om han såsom (minst)
en gång tidigare anlitat dina tjänster och i så fall, varför gjorde han då
inte det den här gången ? Var han bränd av tidigare misslyckande(n)
från din sida eller ansåg han bara inte dig vara värd arvodet ?

Signatur: 
Verutschkow